Campus Accommodation Booking Form

Please note that the fields marked with * are mandatory.
Tabhair do d’aire go gcuireann * in iúl gur réimse éigeantach í.
New Accommodation Application
Iarratas Nua
Return to your Previously Saved Accommodation Application
Iarratas atá sábháilte agat cheana féin
Step One
Céim a hAon
Please enter your email address and click the 'Retrieve Security Code' button to start your application.
Le tús a chur leis an bpróiseas iarratais, cuir do sheoladh ríomhphoist isteach agus cliceáil ar an gcnaipe ‘Aisghabh Cód Slándála Chugam’
Email Validation
Ríomhphost Bailíochtú
Academic Year:
Bliain Acadúil
*
Email Address:
Seoladh ríomhphoist
*        
Step Two
Céim a Dó
Enter the code in the 'Security Code' box below and then click the 'Apply For Your Accommodation' button to move to the next screen

Cuir an cód sa bhosca don ‘Chód Slándála’ thíos agus cliceáil ar an gcnaipe ‘Déan Iarratas ar Lóistín’ le bogadh ar aghaidh go dtí an chéad scáileán eile.
Security Code Verification
Cód Slándála a Dheimhniú
Security Code:
Cód slándála
*  
Continue with a previously saved application here:
Lean ort ag obair ar iarratas atá sábháilte agat cheana féin.
Email:
Ríomhphost
*    
Application reference number:
Uimhir thagartha Iarratais
*  
Forgotten Application Reference Number? Click here!
Dearmad déanta agat ar Uimhir Thagartha Iarratais? Cliceáil anseo!

Payment
Íocaíocht

We accept the following debit and credit card; MasterCard, Visa, Maestro and Visa Electron. Please note that we do not accept cash/cheque payments.
Glacaimid leis na cártaí dochair agus leis na cártaí creidmheasa seo a leanas; Mastercard, Visa, Maestro, Visa Electron. Tabhair do d’aire nach nglacaimid le hairgead tirim


master card visa visa_debit visaelectron maestro

is owned by Greystar Europe Holdings Ltd (GEHL). The manager of this property. is GEHL